Monthly#

Metadata#

original name

missing

url

monthly dataset

Datasets#

Climate#

Metadata#

original name

klimat

url

monthly climate dataset

description file

description

historical monthly climate data

Parameters#

cloud_cover_total#

original name

średnie miesięczne zachmurzenie ogólne

description file

description

origin unit

\(1/8\)

SI unit

\(\%\)

constraints

\(\geq{0},\leq{100}\)

humidity#

original name

średnia miesięczna wilgotność względna

description file

description

origin unit

\(\%\)

SI unit

\(\%\)

constraints

\(\geq{0},\leq{100}\)

precipitation_height#

original name

miesieczna suma opadów

description file

description

origin unit

\(mm\)

SI unit

\(kg / m^{2}\)

constraints

\(\geq{0}\)

precipitation_height_max#

original name

maksymalna dobowa suma opadóww

description file

description

origin unit

\(mm\)

SI unit

\(kg / m^{2}\)

constraints

\(\geq{0}\)

snow_depth_max#

original name

maksymalna wysokość pokrywy śnieżnej

description file

description

origin unit

\(cm\)

SI unit

\(m\)

constraints

\(\geq{0}\)

temperature_air_max_200#

original name

absolutna temperatura maksymalna

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

temperature_air_max_200_mean#

original name

średnia temperatura maksymalna

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

temperature_air_mean_200#

original name

średnia miesięczna temperatura

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

temperature_air_min_005#

original name

minimalna temperatura przy gruncie

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

temperature_air_min_200#

original name

absolutna temperatura minimalna

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

temperature_air_min_200_mean#

original name

średnia temperatura minimalna

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

wind_speed#

original name

średnia miesięczna prędkość wiatru

description file

description

origin unit

\(m/s\)

SI unit

\(m/s\)

constraints

\(\geq{0}\)

Precipitation#

Metadata#

original name

opad

url

monthly precipitation dataset

description file

description

historical monthly precipitation data

Parameters#

precipitation_height#

original name

miesięczna suma opadów

description file

description

origin unit

\(mm\)

SI unit

\(kg / m^{2}\)

constraints

\(\geq{0}\)

precipitation_height_max#

original name

opad maksymalny

description file

description

origin unit

\(mm\)

SI unit

\(kg / m^{2}\)

constraints

\(\geq{0}\)

Synop#

Metadata#

original name

synop

url

monthly synop dataset

description file

description

historical monthly synop data

Parameters#

cloud_cover_total#

original name

średnie miesięczne zachmurzenie ogólne

description file

description

origin unit

\(1/8\)

SI unit

\(\%\)

constraints

\(\geq{0},\leq{100}\)

humidity#

original name

średnia miesięczna wilgotność względna

description file

description

origin unit

\(\%\)

SI unit

\(\%\)

constraints

\(\geq{0},\leq{100}\)

precipitation_height#

original name

miesięczna suma opadów

description file

description

origin unit

\(mm\)

SI unit

\(kg / m^{2}\)

constraints

\(\geq{0}\)

precipitation_height_day#

original name

suma opadu dzień

description file

description

origin unit

\(mm\)

SI unit

\(kg / m^{2}\)

constraints

\(\geq{0}\)

precipitation_height_max#

original name

maksymalna dobowa suma opadów

description file

description

origin unit

\(mm\)

SI unit

\(kg / m^{2}\)

constraints

\(\geq{0}\)

precipitation_height_night#

original name

suma opadu noc

description file

description

origin unit

\(mm\)

SI unit

\(kg / m^{2}\)

constraints

\(\geq{0}\)

pressure_air_site#

original name

średnie miesięczne ciśnienie na poziomie stacji

description file

description

origin unit

\(hPa\)

SI unit

\(Pa\)

constraints

\(\geq{0}\)

pressure_air_sea_level#

original name

średnie miesięczne ciśnienie na pozimie morza

description file

description

origin unit

\(hPa\)

SI unit

\(Pa\)

constraints

\(\geq{0}\)

pressure_vapor#

original name

średnie miesięczne ciśnienie pary wodnej

description file

description

origin unit

\(hPa\)

SI unit

\(Pa\)

constraints

\(\geq{0}\)

snow_depth_max#

original name

maksymalna wysokość pokrywy śnieżnej

description file

description

origin unit

\(cm\)

SI unit

\(m\)

constraints

\(\geq{0}\)

temperature_air_max_200#

original name

absolutna temperatura maksymalna

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

temperature_air_max_200_mean#

original name

średnia temperatura maksymalna

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

temperature_air_mean_200#

original name

średnia miesięczna temperatura

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

temperature_air_min_005#

original name

minimalna temperatura przy gruncie

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

temperature_air_min_200#

original name

absolutna temperatura minimalna

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

temperature_air_min_200_mean#

original name

średnia temperatura minimalnaj

description file

description

origin unit

\(°C\)

SI unit

\(K\)

constraints

\(None\)

wind_speed#

original name

średnia miesięczna prędkość wiatru

description file

description

origin unit

\(m/s\)

SI unit

\(m/s\)

constraints

\(\geq{0}\)